Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Informacje o sklepie

najlepsze_sklepy_internetowe

Regulamin sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Internetowej Platformy Handlowej AutoHurt24.

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1


Internetowa Platforma Handlowa AUTOHURT24 jest własnością Purenergy sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Koszykowej 23 zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Opolu nr KRS 0000481718.

§ 2


IPH AUTOHURT24 zajmuje się hurtową i detaliczną sprzedażą sprzętu i akcesoriów samochodowych.

§ 3


Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

   Cennik - zestawienie towarów sprzedawanych za pośrednictwem IPH AUTOHURT24 wraz z cenami. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.autohurt24.pl W cenniku podane są ceny towarów brutto (z podatkiem VAT).

 

   Klient - konsument bądź kontrahent dokonujący zakupów za pośrednictwem IPH AUTOHURT24.

 

   Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę kupna-sprzedaży z IPH AUTOHURT24 w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.

 

   Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży.

 

   Umowa - umowa kupna-sprzedaży towarów zawarta pomiędzy IPH AUTOHURT24 a klientem.

 

   Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244).

 

   Ustawa o Ochronie Konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

 

   Towar - każdy produkt z oferty, który jest przedmiotem sprzedaży przez IPH AUTOHURT24.

 

   Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej www.autohurt24.pl .

 

 

§ 4


Regulamin określa zasady zawierania umów kupna-sprzedaży towarów pomiędzy IPH AUTOHURT24 a klientami detalicznymi, zawiera prawa i obowiązki wynikające z tych umów a także zasady postępowania reklamacyjnego.

§ 5

 

   1. IPH AUTOHURT24 dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów, które są prezentowane w witrynie były zgodne z rzeczywistością.

 

  2. IPH AUTOHURT24 nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane parametry i właściwości towarów, lub nagłą ich zmianę przez producenta.


Rozdział 2. Zawarcie umowy kupna sprzedaży i dostawa towaru

§ 6


Klient zamierzający nabyć towar za pośrednictwem IPH AUTOHURT24 może złożyć zamówienie w następujący sposób:

 • Telefonicznie pod nr: 782444222
 • za pośrednictwem serwisu internetowego: http://www.autohurt24.pl/

 

§ 7

 

 1. Konsument składający zamówienie za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.autohurt24.pl/ wypełnia formularz zamówienia. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich zaznaczonych pól. Po wypełnieniu formularza konsument przechodzi przez wszystkie etapy zamówienia aż do zakończenia procedury.
 2. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 3. Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny IPH AUTOHURT24 generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym jako oczekujące.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób określony w pkt. 3 umowa kupna-sprzedaży pomiędzy IPH AUTOHURT24 a klientem zostaje zawarta. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym jako potwierdzone.
 5. Jeżeli w ciągu czterech dni roboczych od złożenia zamówienia, nie uda się tego zamówienia potwierdzić - umowa nie dochodzi do skutku.
 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych IPH AUTOHURT24 ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.
 7. W szczególnych przypadkach np. braku kontaktu telefonicznego z konsumentem po potwierdzeniu zamówienia, ale przed zrealizowaniem wysyłki, lub też w przypadku braku możliwości sprowadzenia zamawianego towaru, IPH AUTOHURT24 ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym konsument zostanie bezzwłocznie poinformowany.
§ 8


Zamówienie może zostać odwołane przez Klienta, za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż w dniu wysyłki zamówionego towaru.

§ 9

 

 1. Wysyłka zamówionego towaru jest realizowana w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zamówienia.
 2. Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy (faktura VAT) zostają dostarczone klientowi w sposób wskazany przez klienta przy składaniu zamówienia.
 3. Wszelkie informacje na temat wysyłki/odbioru towaru zawiera zakładka "Informacje".
  § 10

  1. Za zamówiony towar IPH AUTOHURT24 nalicza cenę według cennika.
  2. Za zamówiony towar klient płaci IPH AUTOHURT24 w następujący sposób:

  • przy odbiorze przesyłki od kuriera (za pobraniem)
  • przelewem na konto (przedpłata)
  • gotówką w kasie (osobisty odbiór towaru)
  § 11

  IPH AUTOHURT24 gwarantuje, że wszystkie oferowane towary są legalnego pochodzenia i są objęte pełną gwarancją producenta.

§ 12

Dane osobowe

  1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane są pozyskiwane od Klientów.

  2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży ani możliwa wysyłka zamówionego przez Klienta towaru.

  3. Administratorem Twoich danych jest firma Purenergy sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Koszykowej 23, NIP: 7492090543

  4. Dane osobowe przechowujemy przez czas nieokreślony, minimum 5 lat, wymagają tego przepisy podatkowe.

  5. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sprzedawca nie możesz wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.”

 

§ 13

Wykorzystywanie danych osobowych

  1. Dane Klienta przekazywane są do firm realizujących płatności i firm kurierskich w celu realizacji zamówień i są niezbędne w celu realizacji zamówienia.

  2. Sprzedawca korzysta z oprogramowania sprzedażowego firmy IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Shop, dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień.

  3. Dane Klientów są przetwarzane przez biuro księgowe oraz program księgowy.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel